Registrácia prevádzok na Jarné Vegánske hody Bratislava 2018

Jarné Vegánske hody Bratislava 2018

Vitajte v registračnom formulári Jarných Vegánskych hodov Bratislava 2018, ktorý je určený pre reštaurácie, výrobcov a predajcov. Podujatie sa uskutoční v nedeľu 8. apríla 2018 v priestoroch Starej tržnice a priľahlého námestia.

Prosím, formulár si na začiatok dôkladne preštudujte, keďže údaje nie je možné uložiť a je potrebné naraz nahrať všetky potrebné zmluvy a dokumenty (ktoré si viete priamo vo formulári stiahnuť). Registrácie sú spustené do 25. februára 2018 do 23:59. Sekcia kuchárskych talentov bude opäť otvorená počas jesenných Vegánskych hodov, ktoré sa budú konať v septembri.

Registrácia obchodov a reštaurácií na Jarné Vegánske hody Bratislava 2018
Prosím, venujte pozornosť inštrukciám k formuláru. Pred tým ako ho začnete vypĺňať, pozorne si preštudujte všetky polia. Formulár nie je možné uložiť, takže pokiaľ nemáte všetky potrebné informácie a nebudete vedieť formulár odoslať, vyplnené údaje stratíte. Povinné položky sú označené hviezdičkou. Účastnícky poplatok sa opäť líši podľa formy ponuky (gastro/negastro) a podľa umiestnenia stánku. Na výber je z umiestnení k dispozícii terasa tržnice určtená pre negastro stánky. Prízemie tržnice určené pre gastro stánky. A námestie pred tržnicou, ktoré je najlukratívnejším priestorom so zvýšeným pohybom okoloidúcich a teda s lepšími možnosťami prezentácie. Toto umiestnene však prináša aj svoje riziká (počasie), ako ste sa mohli presvedčiť počas jesenných hodov. Samostatnú položku naďalej tvorí eletrická prípojka, aby ste platili len za to, čo naozaj využijete. Poplatok za prenájom stanu sme upravili podľa našich posledných reálnych nákladov. V prípade, že si miesto prenájmu chcete zaobstarať vlastný stan, ktorý je ekonomickejším aj jednoduchším riešením, môžete sa na nás obrátiť emailom a poradíme vám. Variabilnú zložku poplatku ponechávame na 12,5%. V prípade, že si s formulárom neviete dať rady, napíšte nám na info@veganskehody.sk
Zadajte prosím webovú adresu prevádzky v kompletnom formáte http://www.xxx.xxx
Zadajte prosím adresu facebook fan page prevádzky v kompletnom formáte http://www.facebook.com/xxx

Prosím doložte VŠETKY naskenované dokumenty vo formáte PDF. Pokiaľ máte dokumenty naskenované ako obrázky, použite na ich spojenie tento online nástroj. Pokiaľ máte strany dokumentu ako samostatné strany vo formáte PDF, spojte ich prosím týmto online nástrojom.

  1. Živnostenské oprávnenie alebo výpis z obchodného registra (získate napríklad na pošte na počkanie. Screenshot zo stránky nepostačuje).
  2. Povolenie na ambulantný predaj vám váš miestne-príslušný úrad vystaví do 30 dní. Ak neviete ako na to, napíšte nám.
  3. Naskenovaná časť pokladničnej knihy vašej ERP s časťou so záznamami daňového úradu. Dokumenty môžete nahrať vo formáte PDF.
  4. Vyplnená a podpísaná zmluva o spolupráci.
  5. Podpísaná a vyplnená žiadosť o povolenie ambulantného predaja
  6. Vyplnené a podpísané splnomocnenie na prebratie dokumentov.

Tento rok sa opäť pokúšame nastaviť podmienky tak, aby čo najviac zodpovedali vašim potrebám a aby ste neplatili za to, čo nepotrebujete.

  1. V prvom kroku si volíte typ a umiestnenie stánku, od ktorého sa odvíja výška fixnej časti účastníckeho poplatku. K nej sa prirátava 12,5 % z čistej tržby stánku počas podujatia, ktoré tvoria variabilnú zložku poplatku. Ak predávate akékoľvek potraviny, vzťahujú sa na vás podmienky gastrostánku.
  2. Ďalej si volíte možnosť zapožičania stanu. Tento rok potrebujeme aby mali aj gastrostánky v interiéri vlastný stan, keďže je to požiadavkou zo strany hygieny. NEgastro stánkov sa táto požiadavka netýka.
  3. Následne si volíte kapacitu elektrickej prípojky, ktorú budete potrebovať, aby ste zbytočne nemuseli platiť za elektrinu, ktorú nepotrebujete a aby sme dokázali optimalizovať spotrebu na podujatí.
  4. Následne sa dopracujete k celkovej výške účastníckeho poplatku, na ktorý vám vystavíme faktúru.

Účastnícky poplatok rozlišujeme podľa ponuky a umiestnenia, pričom negastro stánky majú možnosť umiestnenia len na terase Starej tržnice.
Potrebujete si od nás zapožičať stan? (vzťahuje sa len na gastro stánky) Cena stanu zahŕňa nožnicový stan Mastertent s ohňuvzdornou plachtou, kotvením, osvetlením, dvoma stolmi s výškou 70 cm, vrátane dopravy a montáže. V prípade, že si chcete stan priamo zakúpiť, vieme vám poradiť a odporučiť dodávateľa.
Akú kapacitu elektrickej prípojky potrebujete?
Táto bezplatná služba zabezpečuje ako dovodz/odvoz vybavenia, tak aj zásobovanie počas akcie. Služba je však limitovaná vzdialenosťou prevádzky.
Ponuka nápojov v stánku je limitovaná a na pivo, víno, kávu a čaj, majú exkluzivitu naše oficiálne bary.

Nasledovné údaje použijeme pre vašu propagáciu na sociálnych sieťach a našej webstránke.

Vzhľadom na použitie na sociálnych sieťach, sa prosím zdržte dlhých textov a pripravte text o dĺžke najviac troch viet.
Týmto dávate súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, email a telefónne číslo, v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas sa dáva na dobu neurčitú a je ho možné kedykoľvek odvolať. Údaje budú použité na účely ďalšieho spracovania OZ VEGÁNSKE HODY.
reCAPTCHA is required.

Komentáre

komentáre