Vegánske hody?

OZ VEGÁNSKE HODY je neziskovou organizáciou pôsobiacou na poli ochrany životného prostredia a práv zvierat. Zameriavame sa na riešenie otázok trvalej udržateľnosti a dopadov ľudských preferencií v stravovaní na životné prostredie a postavenie zvierat. Našim cieľom je zvyšovanie povedomia o alternatívnych formách stravovania šetrných k životnému prostrediu a ohľaduplných k zvieratám, k čomu využívame atraktívne formy prezentácie týchto alternatív.

Združenie svoje aktivity započalo v roku 2009 a v roku 2013 bolo na účely profesionalizácie jeho aktivít registrované v právnej forme občianskeho združenia. V súčasnosti združenie nemá žiadnych platených zamestnancov.

V rámci svojich aktivít združenie oslovilo len za posledný rok viac ako 5000 návštevníkov, webstránka združenia bola zobrazená takmer 120 000 krát a na svojej Facebook stránke má v súčasnosti viac ako 2200 odberateľov.

Poslanie

Staviame na presvedčení, že každý človek má potenciál žiť svoj život ohľaduplne k zvieratám a zodpovedne voči životnému prostrediu. Našim poslaním je mobilizovať tento potenciál, inšpirovať ľudí a ukázať im príjemnou cestou ľahkosť a jednoduchosť ohľaduplného a zodpovedného životného štýlu. Pretože najlepšou školou je vlastná skúsenosť, snažíme sa ju ľuďom sprostredkovať čo najatraktívnejšou a najdostupnejšou formou. V tomto duchu je neoddeliteľnou súčasťou našej práce budovanie alternatív a ich sprístupňovanie širokej verejnosti.

Vízia

Našou víziou je spoločnosť, v ktorej ľudia premýšľajú nad dôsledkami svojich rozhodnutí. A to nielen dôsledkov ktoré sa ich priamo dotýkajú, ale aj dôsledkov pre ostatné živé bytosti a životné prostredie. Spoločnosť, v ktorej je environmentálne povedomie pevnou výbavou jednotlivca, ktorý si je vedomý svojej moci a zodpovednosti pri svojich každodenných rozhodnutiach.

Hodnoty

Úcta voči všetkým živým bytostiam

Zodpovednosť voči životnému prostrediu

Participácia ako základ dlhodobých a udržateľných riešení.

 

Čo sú to Vegánske hody?

Vegánske hody sú neziskovým podujatím, ktorého cieľom je propagácia práv zvierat, ochrany životného prostredia a zdravého životného štýlu, primárne prostredníctvom vegánskych pokrmov a za pomoci sprievodných podujatí ako prednášky, diskusie, workshopy a premietania. Do vegánskych hodov sa môže zapojiť každý – počínajúc profesionálnymi kuchármi z miestnych a zahraničných reštaurácií, až po amatérov. Vďaka tomu majú vegánske hody aj komunitný rozmer a získali si množstvo nadšených participantov. Taktiež je len na rozhodnutí samotných kuchárov či pokrmy ktorými sa budú prezentovať budú ponúkať zdarma alebo za úhradu. Vstup na akciu je zásadne voľný, takže akcia je voľne prístupná ako pravidelným návštevníkom, tak aj zvedavcom.

Počas uplynulých šiestich ročníkov Vegánskych hodov v Bratislave mali návštevníci a návštevníčky možnosť ochutnať jedlá od takmer dvoch desiatok reštaurácií, výrobcov a predajcov vegánskych potravín a od niekoľkých desiatok kuchárskych talentov. V rámci programu Vegánskych hodov vystúpili napríklad rakúsky aktivista Martin Balluch, aktivisti z organizácie Sea Shepherd, Otevři Oči, Vegan Fighter, VLK, Arolla Films, BROZ, DAPHNE, Greenpeace a iných. Premietalo sa taktiež viacero domácich aj zahraničných dokumentov.

Čo je to vegánstvo?

Vegánstvo je spôsob stravovania, ktorý vyraďuje z jedálnička akékoľvek živočíšne produkty. Vegánska strava neobsahuje žiadne mäso, mliečne výrobky, vajcia, med, ani emulgátory živočíšneho pôvodu. Vegánstvo je zároveň filozofiou, ktorá odmieta vnímať zvieratá ako tovar a s tým spojené životné podmienky hospodárskych zvierat.

Vegánske stravovanie je v neposlednom rade zároveň schodnou alternatívou voči súčasnému ničeniu životného prostredia. Rastúca konzumácia mäsa a živočíšnych produktov vyúsťuje do rastúcej potreby poľnohospodárskej pôdy, vďaka čomu dochádza k masívnym výrubom lesov a zvýšenej produkcii CO2. Taktiež podľa správy OSN1 bude pri súčasnom tempe rastu populácie nevyhnutné, aby ľudstvo upustilo od vysokého podielu mäsitej stravy vo svojom jedálničku. Vegánstvo je v tomto prípade tá najohľaduplnejšia alternatíva.

1http://www.fao.org/news/story/en/item/35571/icode/