Registrácia prevádzok na Vegánske hody Žilina 2017

Registrácia obchodov a reštaurácií na Vegánske hody Žilina 2017
Prosím, venujte pozornosť inštrukciám k formuláru. Pred tým ako ho začnete vypĺňať, pozorne si preštudujte všetky polia. Formulár nie je možné uložiť, takže pokiaľ nemáte všetky potrebné informácie a nebudete vedieť formulár odoslať, vyplnené údaje stratíte. Povinné položky sú označené hviezdičkou. Účastnícky poplatok pozostáva zo štyroch zložiek - fixnej časti určetnej podľa typu ponuky, variabilnej zložky vo výške 12,5 % z čistej tržby stánku na podujatí, zo zvolenej kapacity elektrickej prípojky, a z prípadného prenájmu stánku na podujatie. V prípade, že si s formulárom neviete dať rady, napíšte nám na roman.facuna@veganskehody.sk
Zadajte prosím webovú adresu prevádzky v kompletnom formáte http://www.xxx.xxx
Zadajte prosím adresu facebook fan page prevádzky v kompletnom formáte http://www.facebook.com/xxx

Prosím doložte naskenované dokumenty, ideálne vo formáte PDF.

  1. Živnostenské oprávnenie alebo výpis z obchodného registra (získate napríklad na pošte na počkanie. Screenshot zo stránky nepostačuje).
  2. Povolenie na ambulantný predaj vám váš miestne-príslušný úrad vystaví do 30 dní. Ak neviete ako na to, napíšte nám.
  3. Naskenovaná časť pokladničnej knihy vašej ERP s časťou so záznamami daňového úradu. Dokumenty môžete nahrať vo formáte PDF alebo JPG/PNG/GIF

Tento rok sa opäť pokúšame nastaviť podmienky tak, aby čo najviac zodpovedali vašim potrebám a aby ste neplatili za to, čo nepotrebujete.

  1. V prvom kroku si volíte typ stánku, od ktorého sa odvíja výška fixnej časti účastníckeho poplatku. K nej sa prirátava 12,5 % z čistej tržby stánku počas podujatia, ktoré tvoria variabilnú zložku poplatku. Ak predávate akékoľvek potraviny, vzťahujú sa na vás podmienky gastrostánku.
  2. Ďalej si volíte možnosť zapožičania stanu. NEgastro stánkov sa táto požiadavka netýka.
  3. Následne si volíte kapacitu elektrickej prípojky, ktorú budete potrebovať, aby ste zbytočne nemuseli platiť za elektrinu, ktorú nepotrebujete a aby sme dokázali optimalizovať spotrebu na podujatí.
  4. Následne sa dopracujete k celkovej výške účastníckeho poplatku, na ktorý vám vystavíme faktúru.

Potrebujete si od nás zapožičať stan? (vzťahuje sa len na gastro stánky)
Akú kapacitu elektrickej prípojky potrebujete?

Nasledovné údaje použijeme pre vašu propagáciu na sociálnych sieťach a našej webstránke.

Vzhľadom na použitie na sociálnych sieťach, sa prosím zdržte dlhých textov a pripravte text o dĺžke najviac troch viet.
Týmto dávate súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, email a telefónne číslo, v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas sa dáva na dobu neurčitú a je ho možné kedykoľvek odvolať. Údaje budú použité na účely ďalšieho spracovania OZ VEGÁNSKE HODY.