Jem Pre Lepší Svet

Kampaň Jem pre lepší svet vznikla s cieľom priblížiť vám prehľadnou formou závery, ku ktorým veda dospela za posledné desaťročie intenzívneho skúmania vplyvu ľudského stravovania na životné prostredie. Priblížime si, aké dopady má živočíšna výroba na pôdu, vodu, ovzdušie, klimatické zmeny, biodiverzitu, dažďové pralesy, odpadové hospodárstvo, trvalú udržateľnosť a budúcnosť ľudstva. Samozrejme sa budeme venovať aj tomu, aké dopady má v tomto smere stravovanie, ktoré živočíšne výrobky ako mäso, mlieko a vajcia obmedzuje, a ako je na tom stravovanie, ktoré ich vyraďuje úplne.

 

Podpíšte petíciu za zvýhodnenú DPH na ovocie, zeleninu a rastlinné potraviny!

 

1.emisie 2.emisie2
3.voda 4.voda-maso
5.lesy 6.plocha
7.odpad Ryby
9.zaver