Hravé ekoaktivity pre rodiny s deťmi

Po minuloročnom úspechu sa vám aj teraz predstaví DAPHNE – inštitút aplikovanej ekológie, so svojimi hravými EKOaktivitami pre rodiny s deťmi.

Vďaka stánku DAPHNE, tak budete mať možnosť nájsť atrakcie aj pre svoje potomstvo a spolu s ním sa aj naučiť niečo nové o našej prírode a krajine. Stánok DAPHNE nájdete medzi mimovládnymi organizáciami aj s ich atrakciami.

“DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody. Svoje aktivity zameriavame najmä na nelesné ekosystémy, medzi ktorými sú vzácne a zarastajúce lúky, ubúdajúce mokrade, veľmi ohrozené rašeliniská i jedinečné slaniská či piesky. Okrem odborných aktivít v oblasti ochrany prírody kladieme veľký dôraz na environmentálnu výchovu a vzdelávanie. Už 17 rokov realizujeme v Bratislave, niekoľko rokov v Banskej Štiavnici a najnovšie aj v Piešťanoch pravidelnú environmentálnu výchovu na materských a základných školách, ktorým ponúkame ekovýchovné vzdelávacie programy a exkurzie vedené zážitkovou, poznávacou i hravou formou.”

Web
Facebook

Pridaj komentár