Grant z Vyšehradského fondu

V roku 2018 podporil naše aktivity Vyšehradský fond sumou 20 093 €. Získané prostriedky pokryjú rozvoj našej medzinárodnej spolupráce v rozvoji udržateľného a ohľaduplného stravovania v regióne V4, pričom do realizácie projektu budú zapojené naše partnerské organizácie Otwarte Klatki z Poľska a Vegan Olomouc z Českej Republiky. Projekt č. 21810492 pod menom “Enhancing the ability of food festivals to develop new sustainable culinary enterprises” nám umožní rozšíriť potenciál tvorby nových gastronomických projektov v regióne, počas v rámci podujatí Vegánske hody Bratislava 2018, Vegánske hody Žilina 2018, Veganmania Warzsawa, a Veggie Olomouc.

Visegrad fund has supported our activities by providing 20 093 € during the year 2018. Acquired funds will cover our development of international cooperation in development of sustainable and compassionate diets in Visegrad region, and the project will be carried on along with our partner organizations Otwarte Klatki from Poland and Vegan Olomouc from Czech Republic. Project No. 21810492 called “Enhancing the ability of food festivals to develop new sustainable culinary enterprises” will allow us to enhance the potential of generating new gastronomy projects in the region, during our events Vegánske hody Bratislava 2018, Vegánske hody Žilina 2018, Veganmania Warzsawa, a Veggie Olomouc.